HAKKIMIZDA

Bölgesel marka olma vizyonu ile bölgesel pazarda güçlenen firmamız kalitenin bir zorunluluk olduğu bilinci ile sürekli gelişimi esas alarak çalışmalarını sürdürmektedir.

BMK ARITMA EKİPMANLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. yola çıktığı ilk günden bu yana ilkesi; işlerini tam ve eksiksiz yapan, kaliteden asla ödün vermeyen, konularında uzman kadrolarla çalışan ve hatta bu kadroları yetiştiren, ürettiği en küçük ekipmandan, en büyük tesise kadar, aradan yıllar geçse bile müşterilerinin hizmetinde olmaya devam etmektir.

Konusunda son teknolojileri eksiksiz takip eden ve hatta zaman zaman bu teknolojileri kendisi geliştiren, tüm bunları sadece ulusal boyutta gerçekleştirmekle kalmayıp uluslararası düzeye de taşıyan, tasarımdan üretime, inşaattan montaja, yönetimden işletmeye tüm alanlarda hizmet veren eksiksiz bir yapı oluşturmak BMK Arıtma’nın ana amacıdır.

BMK ARITMA EKİPMANLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. yıllar önce ulaşmış olduğu hedeflerinin oluşturduğu temel ile geleceğe güvenle bakıyor ve daha yüksek hedeflere ulaşma yönündeki ilkesi ışığında sağlam adımlarla gelişmeye devam ediyor…

İşçisinden mühendisine sahip olduğu beyin gücü, araştırmacı ve yenilikçi yapısı, yerel koşullara uygun teknik çözümler getirme yaklaşımı ve her düzeydeki çalışmalarda yöntemsel doğruluk ve optimal çözüm üretme titizliği ile çevre teknolojileri uygulamalarının öncüsü konumundaki BMK Arıtma, sunduğu hizmetlerde yüksek güvenilirliğin simgesi olmaya devam edecektir.

MİSYONUMUZ

Hedeflerimiz ışığında, geleceğimizin sağlam temelleri ve müşteri memnuniyeti için tüm çalışanlarımızın gönüllü katılımı ile; Üretimde verimlilik ve kaliteyi sürekli kılmalı, Üretim maliyetlerini düşürerek rekabet gücümüzü korumalı, Kalitemizi sürekli geliştirmeli, Müşterilerimiz ve tedarikçi firmalarımız ile kalite konusunda işbirliği yapmalı, Personelimizin eğitimine önem vermeli, Çağdaş teknolojiyi izlemeli, Çevre ve insan sağlığının korunmasına özen göstermeli, Kalite konusunda tüm personelin duyarlı olmasını ve bunun bir zorunluluk olduğu bilincini sağlamalıyız.

KALİTE, ÇEVRE ve İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Güvenilir ve yüksek ürün kalitemiz, yetkin insan kaynağımız, teknik destek ve satış sonrası hizmetlerimiz ile müşterilerimizin,Sorumluluk anlayışımız, verimliliğimiz ve rekabet gücümüz ile hissedarlarımızın,Karşılıklı faydaya dayanan prensipli işbirliği anlayışımız ile tedarikçilerimizin,Kontrollü çalışma şartlarımız ve güvenli iş ortamımız ile çalışanlarımızın,Atık oluşumu ve kaynak kullanımının sürekli kontrolü ile çevremizin,Sosyal sorumluluk anlayışımız ve etik değerlerimiz ile toplumumuzun,İlgili tüm kanun, yönetmelik ve standartlara uygunluğumuz ile ülkemizin,ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak, memnuniyeti arttırmak için süreçlerimizi sürekli iyileştirmek ve yaptığımız her işte farklılığımızı hissettirmektir.

VİZYONUMUZ

Sürekli gelişme anlayışı içinde pazarın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, uluslararası pazarda kalitesi ile bilinen güçlü ve güvenilir bir kuruluş olmak ana ilkemizdir.Başarı ölçümüz kalite, fiyat ve satış sonrası servis hizmeti ile müşteri memnuniyetini sağlamaktır.Kalite tüm çalışan ve tedarikçilerimiz için bir seçenek değil bir zorunluluktur.

FAALİYET ALANIMIZ

BMK ARITMA EKİPMANLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Çevre Mühendisliğinin; “Su Temini ve Su Arıtma, Endüstriyel Atıksu Arıtımı, Evsel Atıksu Arıtımı, Teknik Su Arıtımı, Arıtma Ekipmanlarının Üretimi, Boru Hatları, Şebekeler, Rezervuarlar, Pompa İstasyonları, Katı Atık Değerlendirme ve Uzaklaştırma ile Tesislerin İşletilmesi” gibi uygulama alanlarında yurtiçi ve yurtdışında birçok önemli projeleye imza atmıştır. Mühendislik, tasarım, ölçüm, inşaat, ekipman üretimi ve temini, montaj, servis ve bakım hizmetleri, çevre kalitesi ve atık yönetimi, laboratuar hizmetleri ve işletmeye alma alanlarında hizmet veren uzman kadroları ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Anahtar Teslim Projeler

BMK ARITMA EKİPMANLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Yeni bir yüzyılın başında olduğumuz bu dönemde teknolojinin, ekonomik değerlerin, rekabetin, pazar koşullarının, müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin, toplum bilincinin önceki dönemlerde olduğundan daha hızlı değişmesi, firmamızda da etkili bir değişim yönetimini gerekli kılmıştır. Var olan bu değişimi görmezden gelmenin, uzak durmanın en kötü seçenek olduğu ve dolayısıyla değişimleri fırsata dönüştürme gerekliliği ilke olarak benimsenmiştir. Bu değişim için; BMK Arıtma Sistemleri Kalite Yönetim, Çevre Yönetim ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini kurarak önemli bir adım atmıştır.

Ekipman Üretimi

BMK ARITMA EKİPMANLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.; su ve atıksu arıtma ekipmanları için üretimi konusunda teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve bu çizgide üretim faaliyetlerini şekillendiren ve yürüten öncü bir kuruluştur. Üretim programı; kapaklar, mekanik ızgaralar, ızgara presleri, statik ve döner elek, kum giderme ekipmanları, karıştırıcılar, sabit ve döner köprülü sıyırıcılar, basınçlı kum filtreleri, çamur yoğunlaştırma ve susuzlaştırma ekipmanlarını kapsamaktadır. Bugün, dünya üzerinde çeşitli ülkelerde çalışmakta olan binlerce ekipman, BMK’ın seçkin üretiminin ve hizmet kalitesinin bir kanıtıdır.

Paket Atıksu Arıtma

BMK ARITMA EKİPMANLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. çeşitli atıksu arıtma uygulamaları için tasarlanmış, yüksek verimli, tam otomatik olarak çalışan ve herhangi bir operatör müdahalesi gerektirmeyen standart kompakt üniteler üretmektedir. Paket ünitelerde kullanılan ileri proses teknolojisi, küçük yerleşimlerdeki arıtma tesislerinde büyük problem yaratan değişken debi ve kirlilik koşullarında bile mükemmel performans sağlamakta ve üniteye bugünün olduğu kadar yarının standartlarına da uyabilme gücünü vermektedir.

İşletme ve Bakım

Bir arıtma ekipmanına kadar mükemmel inşa edilmiş olsa da, konusunda uzman kişiler tarafından işletilmediğinde, amaca hizmet edemediği gibi, ekonomik kayıplara ve çevresel zararlara da sebep olabilmektedir. Bu sebeple yapımı tamamlanan tesisi işletecek personelin eğitilmesi ve tesisin tümüyle işletme sorumluluğunun uzman firmalarca üstlenilmesi, son yıllarda üzerinde önemle durulan konulardan biridir.İşletme personeli sürekli olarak; teknolojideki son gelişmeler, işletme veriminin arttırılması, bakım ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi gibi konularda eğitilmekte ve en üstün seviyede tesis performansı sağlanması hedeflenmektedir

Atık Yönetimi

Üretim faaliyetleri sonucu oluşan katı, sıvı ve gaz atıkların yönetimi, sanayi kuruluşlarının yöneticilerini en çok sıkıntıya düşüren konulardan biridir. Çoğu kuruluş, atıklarının miktarları nedeniyle arıtma ihtiyacını kendi bünyelerinde ekonomik olarak çözememektedir. BMK; endüstriyel atıkların hacimlerinin tespiti ve azaltılması, fabrika alanından uzaklaştırılması, mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun olarak ortadan kaldırılması konularında faaliyet göstermektedir. Bu amaca yönelik olarak oluşturulan ayrı bir birim, atık yönetiminde sanayi tesislerine yardımcı olmaktadır.

Sosyal Sorumluluk

Sosyal sorumluluklarımız, çevre sorunları, artan dünya nüfusu insanoğlunda çeşitli kaygılar oluşturmaya başladı. Gelecek nesillere bırakabileceğimiz yaşanabilir bir dünya için, hükümetler, yerel yönetimler ve sivil halk elele vermeyi, ortak çözümler üretmeyi son yıllarda öğrenmeye başladı. Sivil toplum örgütleri, mevcut ve gelecekte olabilecek sorunları tespit etmede, çözüm üretmede son derece başarılılar. Hükümetler tarafından desteklenen STK’ların gücünden son yıllarda şirketler de yararlanmaya başladılar. Şirketler,Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri’ni hayata geçiriyor. Sosyal sorumluluk projelerinin sağladığı avantajları gören birçok kurum, kendi dernek ve vakıflarını kurdular. Sosyal Sorumluluk Projeleri üretmede ve uygulamada şu anda gelinen nokta dünya geleceği için son derece umut vaat etmekte.

PROJE VE ÇALIŞMALARIMIZ

REFERANSLARIMIZ

İNSAN KAYNAKLARIMIZ

BMK ARITMA EKİPMANLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. İnsan Kaynaklarımız Müşteri Memnuniyeti için Özenli, Saygılı ve Titiz Çalışmaktadır.

Deneme

deneme

deneme

deneme

deneme

deneme

deneme

deneme

İLETİŞİM BİLGİLERİ

7/24 SAAT MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ SUNMAKTAYIZ

Adres

Tuzla Orta Mah. Keban Sok. No.10 A.BLOK DÜKKAN.4 TUZLA / İSTANBUL, 34956, Türkiye